• INŠTALACIJE

    Z vsakim uspešnim apliciranjem naših rešitev dokazujemo, da sta strokovnost in natačnost naša vodila. Oglejte si naše rešitve v preksi pod zavihkom "Inštalacije" in se o tem prepričajte sami.
       inštalacije.png
  • bluetraker

    Want to know more?

    We provide maritime tracking and monitoring solutions. If you wish to have more information on BlueTraker, visit www.bluetraker.com.

Aktualne novice

Zagotavljanje kakovosti in skrb za okolje

              

Intiligentni sistem za monitoring in management porabe goriva flote plovil

Podjetje EMA skozi ves čas poslovanja zagotavlja storitve najvišjega standarda, kar dokazuje našo uspešno 25 letno poslovanje na slovenskem in tujem trgu. Ključ do uspešnega poslovanja je v nenehnem izboljševanju poslovnih procesov in kakovosti izdelkov kot tudi storitev, kar ponovno dokazujemo z nadgrajenim ISO 9001:2015 certifikatom.

Skrb za okolje je vedno na prioritetni listi podjetja, prav zato po novem poslujemo tudi v skladu s certifikatom ISO 14001:2015.

 

Certificiranje je opravljeno s strani mednarodno priznane certifikacijske hiše TÜV AUSTRIA CERT.

                                             

Namen FuelTraker sistema je omogočiti uporabniku – upravljalcu flote:

- natančno meriti in oddaljeno spremljati porabo goriva vsakega posameznega plovila v floti v realnem času;
- analizirati porabo goriva vsakega posameznega goriva v času, na celotni poti in njenih posameznih segmentih in glede na različne spremljajoče dejavnike (vreme, nalogo, rezultate naloge…) v realnem času;
- primerjati med seboj porabo za različna plovila na isti poti ob primerljivih spremljajočih dejavnikih, porabo goriva pri različnih posadkah v realnem času;
- kontinuirano analizirati učinkovitost porabe goriva in
- optimizirati porabo goriva na nivoju flote plovil.
                       

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo. Več

Ema zaposluje nove kadre za različna delovna področja

Iščemo sposobne, dinamične in ustrezno strokovno usposobljene ljudi, ki si želijo novih kariernih izzivov. Ponujamo odlične možnosti kariernega razvoja z delom v mednarodnem okolju. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta, in če ustrezate kateremu izmed opisov, nam pišite na job@ema.si. Veselimo se vas spoznati! Več