Po sledeh kakovosti

banner 05

Brezžični terminali

Sodobno skladišče mora biti sposobno zagotoviti FIFO princip (najprej se uporabijo oziroma odpremijo izdelki, ki so najdlje na skladišču) in dinamično alociranje prostora v skladišču. Izdelki in posamezne lokacije v skladišču morajo biti za natančen zajem podatkov šifrirani s črtno kodo. Za tako urejena skladišča potrebujemo informacijsko podporo, ki omogoča hitro, učinkovito in zanesljivo upravljanje z vsemi potrebnimi podatki – opremo za brezžično komunikacijo, ki zagotavlja:

  • nemoten pretok blaga in podatkov,
  • popoln nadzor izdelkov že v proizvodnji,
  • optimalno gibanje transportnih sredstev v skladiščih,
  • podrobno spremljanje proizvodnih parametrov,
  • učinkovito skladiščno in trgovinsko poslovanje,
  • enostaven in transparenten popis osnovnih sredstev,
  • znaten prihranek časa: dodatno vnašanje podatkov v informacijski sistem ni potrebno - vsi podatki so operaterju vedno in takoj na voljo.

Podjetje EMA ponuja brezžične terminale podjetja Honeywell, ki zagotavljajo 100% pokritje skadišča (do zadnjega kotička) z brezžičnim signalom.