Inštalacije - avtomatska identifikacija

 

NADZOROVANO ODMERJANJE SESTAVIN PRI PRIPRAVI NAPITKOV

Prejem receptur iz SAP sistema z nadzorom tehtnice, sledenjem porabljenih materialov, evidentiranjem proizvodnih serij (šarž) ter delovnih nalogov in prenosom podatkov v SAP sistem.

Strojna oprema

Namizni terminal Elo z na dotik občutljivim zaslonom, brezžični skener. Povezava z obstoječo tehtnico naročnika

Osnovne funkcionalnosti programske aplikacije:

  • prejem delovnih nalogov s pozicijami iz SAP (izmenjava podatkov z uporabo web service),
  • prejem odčitanih podatkov o teži s tehtnice,
  • prejem odčitanih črtnih kod s skenerja,
  • logiranje operacij v tekstovne datoteke

Način dela pred uvedbo sistema:

Zaposleni ročno tehtajo in odčitavajo teže posameznih sestavin glede na zahtevano recepturo in podatke ročno vnašajo v delovni nalog. Ni ustrezne kontrole.

Način dela po uvedbi sistema:

Delavec v programu izbere želeni delovni nalog in prične s tehtanjem pozicij. Pozicijo (material) za tehtanje izbere v programu iz pozicij naloga ali s skeniranjem črtne kode materiala, če je črtna koda na voljo. Na tehtnici stehta planirano količino materiala, program avtomatsko sprejme maso s tehtnice. Iz črtne kode ali z ročnim vnosom se pridobi še šarža materiala. , Zaključena pozicija se prenese v SAP avtomatsko takoj po zaključenem tehtanju ali pa se prenese celoten nalog, ko so zaključene vse pozicije. Po prenosu pozicij SAP izvede potrebne transakcije in pošlje povratno informacijo o uspešnosti knjiženja. Če knjiženje ni uspelo, program shrani podatke o tehtanju za naknadno knjiženje.