Po sledeh kakovosti

banner 05

Avtomatska identifikacija

Uvajanje avtomatske identifikacije in sledljivosti v proizvodnih in logističnih procesih je zahtevna naloga, ki zahteva sodelovanje vseh sektorjev podjetja, od proizvodnje, logistike, prodaje, do računovodstva in nadzornih organov.

Običajno gre za korenite spremembe delovnih procesov, zato je nujno dolgoročno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Slednji mora v vsakem trenutku slediti spremembam v obsegu in/ali naravi dela pri naročniku ter predlagati ustrezne nadgradnje sistema.

V podjetju Ema vam na podlagi dolgoletnih izkušenj s področja označevanja in sledljivosti želimo pomagati v vseh fazah izvedbe projekta:

  • Analiza trenutne situacije, prepoznava problemov in opredelitev zahtev naročnika,
  • priprava projektne naloge s predlagano rešitvijo, zapisom funkcionalnosti programske opreme, povezav z obstoječimi informacijskimi sistemi in popisom strojne opreme,
  • implementacija pri naročniku z uvajanjem zaposlenih,
  • vzdrževanje in poprodajna podpora,