Označevanje polizdelkov, gotovih izdelkov in embalaže je pomemben del proizvodnih procesov. V vseh industrijskih sektorjih je sledljivost (tako medfazna v proizvodnem procesu, kot tudi po tem, ko je izdelek že na prodajnem mestu) eden od ključnih elementov zagotavljanja kakovosti surovin in izdelkov ter optimizacije logistike, stroškov in učinkovitosti poslovanja.

Visokim zahtevam tržišča sledi tudi naša oprema za označevanje. Kakovostno označevanje namreč zagotavlja celostno sledljivost izdelka skozi njegov celotni življenjski cikel – od proizvodne linije pa vse do končnega kupca.

Več informacij o splošnih značilnostih in razpoložljivih tehnologijah označevanja je na voljo tukaj http://www.ema.si/index.php/industrijsko-oznacevanje, za strojno berljivo označevanje pa velja, da gre za nanašanje oznak na izdelke in/ali embalažne enote, ki jih je mogoče v nadaljnjih delovnih procesih brati z uporabo strojne opreme (terminalov in skenerjev). Strojno branje podatkov je pogoj, da lahko govorimo o avtomatski identifikaciji in avtomatiziranih delovnih procesih.

Poznamo različne tehnologije strojno berljivih oznak:

  • Tehnologija črtne kode
  • tehnologija 2D kodo
  • RFID tehnologija