Celostno razmišljamo – celovitost zagotavljamo

banner 01

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V Podjetju EMA d.o.o smo pristopili k celostni digitalizaciji poslovanja. V okviru projekta, ki je sofinanciran preko razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, bomo izvedli sledeče ukrepe:

a)      elektronska izmenjava med partnerji: z uvedbo posodobljene informacijske rešitve bomo pristopili k digitalizaciji poslovanja s poslovnimi partnerji. Izmenjevali bomo vse ključne poslovne dokumente: naročilnice, ter vodili opise in idente za proizvode po standardih v različnih jezikih, in sicer na načine, ki jih omogočajo najvišji standardi IT varnosti in zaščite,

b)      spletne strani za tuje trge: v skladu s sodobnimi trendi internetnih tehnologij za spletne strani bomo prenovili obstoječe spletne strani, dodali analitiko ter jih razširili na angleški in španski  jezik,

c)       spletna trgovina: izdelali bomo študijo nastopa na ciljnem trgu z vidika logistike, pravnega okvirja ter uvedli spletno trgovino v vsaj dveh tujih jezikih ter preverili možnost izvedbe plačila v okviru aplikacije,

d)      produktno-prodajni video: izdelali bomo scenarij ter posneli, obdelali in pripravili film v angleškem in španskem jeziku za predvajanje na sejmih, predstavitvah, konferencah, spletni strani idr.,

e)      krepitev kompetenc in usposabljanje: za vodstveni kader bomo organizirali izobraževanja in usposabljanja, ki bodo povezana z (a) učinkovitimi procesi ustvarjanja vrednosti, novimi modeli in orodji za izvoz (prodaja, marketing, nastop na novih trgih), vzpostavljanjem digitalnih delovnih mest, predstavitvami prednosti odprtih podatkov in storitev, brezpapirnim poslovanjem, prilagajanjem novi regulativi, varnostjo in tveganji digitalizacije, internetom stvari in (b) predstavitvijo primerov dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0 v tujih in slovenskih podjetjih, ki bi se lahko izvajal na splošni ali panožni ravni.

Predviden zaključek operacije: 31.8.2019