Po sledeh kakovosti

banner 05

Tehnologija črtne kode

ean koda

Tako kot ljudje svojo identiteto izkažemo z osebnimi dokumenti, mora biti neskončna množica izdelkov za lažjo sledljivost in boljšo preglednost označena s črtno oziroma EAN (European Article Numbering) kodo. EAN koda je leta 1976 postala evropski standard za identifikacijo izdelkov .

Primarna funkcija EAN črtne kode je prenos informacij o identifikaciji artikla med izvorom artikla (produkcijo) do točke, kjer se potrebujejo te informacije (prodajna mesta).

S tehničnega vidika je črtna koda strojno berljiv zapis podatkov, ki ustvarja velik in majhen odboj in se pretvarja v enke in ničle. Prvotno so bili podatki v črtni kodi zakodirani v širinah in presledkih med natisnjenimi vzporednimi črtami, danes pa so to lahko tudi vzorci pik, koncentrični krogi in besedilne kode, skrite v slikah.

Za avtomatsko identifikacijo podatkov s črtne kode in zajem podatkov uporabljamo opremo za avtomatsko identifikacijo:

  • optične čitalce, kot je npr. čitalec črtnih kod, oziroma brezžične terminale in
  • brezžična omrežja.