Po sledeh kakovosti

banner 05

Tipi industrijskih črtnih kod

V osnovi ločimo enodimenzionalne in dvodimenzionalne črtne kode. Enodimenzionalne kode vsebujejo zaporedje črt in presledkov, stoječih v eni dimenziji. Dvodimenzionalno kodo pa bi laže opisali kot zloženo ali več vrstično kodo, ki lahko zakodira več informacij kot enodimenzionalna.

EAN 13

Ta EAN koda se uporablja v Evropi za označevanje izdelkov v trgovini. Za slovenske proizvajalce je predpona države 383, nato sledi 5 mestna predpona podjetja 12345 in 4 mestna številka artikla. Zadnja sledi kontrolna cifra, ki se izračuna po standardiziranem algoritmu in zagotavlja kontrolni mehanizem pred napačnim razpoznavanjem kode.

ean 13

EAN 8

EAN 8 koda se uporablja za označevanje manjših izdelkov v trgovini, za katere je koda EAN 13 dimenzijsko prevelika. Sestavljena je iz 3 mestne prepone države 383, 4 mestne številke artikla in kontrolnega znaka.

Dodatne informacije o EAN kodah so na voljo na spletnem naslovu http://www.gs1.org/

ean koda

"CODE 128" in "EAN 128"

Sta moderni simbologiji z visoko gostoto kodiranih informacij. Obstajajo tri kodne sheme, glede na to, kakšne znake  lahko zakodira posamezna shema (samo cifre, velike in male črke …).

"2 of 5" kode

  • numerična koda, ki se redkeje uporablja,
  • ena najpogosteje uporabljanih numeričnih kod izven trgovin. Kodirajo se pari števil s prepletanjem, za kar se v kodi vedno zakodira liho število cifer.

ITF koda je namenjena označevanju embalaže in skeniranju na večjo razdaljo. Največkrat se uporablja enaka koda kot za EAN 13, s tem da se na začetek vrine cifra 0.

CODE 39
Zelo pogosta koda, s katero se kodirajo cifre in velike črke. V izpeljanki Extended code 39 je možno zakodirati tudi majhne črke in ločila.

DATA MATRIX koda

Data matrix koda je dvodimenzionalna koda, ki je lahko kvadratne ali pravokotne oblike. V njej lahko zakodiramo kompleten ASCII nabor znakov, učinkovitost pa je odvisna od načina kodiranja. V kodo lahko zakodiramo do 1.550 ASCII znakov ali do 3.100 števil.

data matrix, qr koda