Gibanju dajemo novo dimenzijo

banner 06

Sistemi sledljivosti

sistemi sledljivostiSledljivost je ključni predpogoj doseganja visoke ravni varstva človekovega življenja in zdravja, saj zmanjšuje število potencialnih odpoklicev serij izdelkov in blaga s tržišča ter prispeva k temu, da se izdelki, ki niso varni, hitro in učinkovito umaknejo iz prodaje.

S sledljivostjo obvladujemo:

  • varnost izdelka,
  • njegovo primernost za uporabo,
  • trajnost,
  • etični odnos do končnega potrošnika.

Sledljivost sama po sebi ne zagotavlja varnosti izdelkov, temveč pomaga pri obvladovanju potencialnih nevarnosti. O sledljivosti govorimo, kadar je v vsakem trenutku v celotni preskrbovalni verigi mogoče ugotoviti, kaj je prejeto, izdelano, pakirano, hranjeno in odposlano.

Cilj sistema sledljivosti je prepoznava točno določene skupine, serije, lota izdelka in surovin, uporabljenih za proizvodnjo ter sledenje in nadzor izdelkov tako med vsemi proizvodnimi procesi kot tudi med distribucijo do končnega potrošnika.

Spremljanje vhodnih surovin in polizdelkov do skupine končnih izdelkov z enakim načinom proizvodnje, transporta in skladiščenja je najpogostejši način za zagotovljanje sledljivosti. Podatki, ki zagotavljajo sledljivost, morajo biti dostopni hitro in natančno. Črtna koda je orodje, ki olajša hiter in zanesljiv zajem podatkov, z uporabo računalniške izmenjave podatkov pa je sledljivost hitra, zanesljiva in učinkovita.