Gibanju dajemo novo dimenzijo

banner 06

Sledljivost v proizvodnji

image 280

Optimalno upravljanje proizvodnje zahteva fleksibilno zasnovano sledljivost, oz. sistem sledljivosti z učinkovito informacijsko podporo.

Prednosti po meri izdelanih sistemov sledljivosti v proizvodnji EMA:

  • zagotavljanje sledljivosti izdelkov v vseh fazah proizvodnega procesa na temelju ustreznega sistema označevanja  in avtomatske identifikacije,
  • sprotno obvladovanje proizvodnega cikla in ustrezno reagiranje/prilagajanje spremembam,
  • nadzorovanje dela ter kakovosti vhodnih surovin in gotovih izdelkov v realnem času,
  • upravljanje inteligentnih naprav v sklopu proizvodnje,
  • upravljanje z delovnimi nalogi,
  • zaznavanje zastojev in razlogov zanje,
  • podrobna analiza zgodovine dogodkov,
  • možnost vpogleda v podrobna poročila,
  • znižanje stroškov proizvodnje,
  • povečanje učinkovitosti proizvodnje in poslovanja.