Gibanju dajemo novo dimenzijo

banner 06

Sledljivost in poreklo v mesni industriji

V podjetju EMA smo na področju sistemov sledljivosti in določitve porekla v mesni industriji razvili posebne rešitve, s katerimi smo  opremili več obratov s sistemom za nadzor in sledljivost mesa. Poleg prvih pilotskih projektov, ki so temeljili na zahtevi po zagotavljanju porekla govejega mesa, smo sistem nadgradili s sledenjem in nadzorom vseh vrst mesa v razseku in predelavi. Značilnost naših sistemov sledljivosti v mesni industriji so priključene tehtnice, ki avtomatsko zajemajo težo in ostale potrebne podatke.

Problem:

  • v skladu s potrebami mesne industrije razviti sistem sledljivosti in določiti poreklo mesa.

Rešitev:

  • uporaba tehnologije črtne kode in/ali radiofrekvenčne identifikacije na način, da se v predelovalnem procesu vsak izdelek, polizdelek in trup označi s kodo, ki zagotavlja sledljivost; na koncu proizvodnega procesa je tako vsak izdelek ustrezno označen z etiketo o poreklu živali, potrošnik pa se  lažje odloči za nakup mesa, katerega poreklo je znano,
    sledljivost v proizvodnjisledljivost v proizvodnji
  • s strojno in programsko opremo zagotoviti: vhod mesa v obrat z avtomatskim skeniranjem in zajetjem teže, sledenje mesa skozi gibanje po obratu, razsek in označevanje porekla za posamezen kos mesa ob pakiranju, zajem teže in porekla ter hranjenje podatkov v podatkovni bazi računalnika za vse meso na izhodu iz obrata,
  • zagotoviti avtomatsko zajemanje teže iz vseh tehtnic v obratu razseka ekspedita in vmesnih obratov v računalnik,
  • zagotoviti možnost pregledov in statistik za posamezen artikel ali dnevno proizvodnjo na osnovi pridobljenih podatkov v procesu razseka,
  • omogočiti končnemu potrošniku meso, označeno s podatki o poreklu živali (država rojstva, reja, zakol, razsek, obrat razseka, referenčna številka živali...) in po potrebi tudi s podatki o rejcu,
  • razviti dodaten modul za recepture, ki omogočajo kontrolirano zgradbo izdelka z vsemi sledljivostnimi atributi za obrate predelave.