Gibanju dajemo novo dimenzijo

banner 06

Sledljivost v logistiki

image 281Sodobnega skladišča si danes več ne moremo predstavljati brez informacijske podpore ki omogoča:

 • učinkovito izrabo skladiščnih prostorov,
 • hitro, učinkovito in zanesljivo upravljanje z vsemi potrebnimi podatki,
 • nemoten ter hitrejši pretok blaga in podatkov,
 • optimalno gibanje transportnih sredstev v skladiščih,
 • optimalen odzivni čas (zmanjšanje zamud pri odpremi blaga),
 • učinkovito skladiščno in trgovinsko poslovanje,
 • enostaven in transparenten popis osnovnih sredstev,
 • stalen nadzor in spremljanje (sledenje) skladiščnih zalog,
 • znaten prihranek časa:  dodatno vnašanje podatkov v informacijski sistem ni potrebno -  vsi podatki so operaterju vedno in takoj na voljo,
 • optimizacijo stroškov skladiščenja in transporta,
 • povečanje učinkovitosti poslovanja.

Učinkovito upravljanje skladišča je poleg same optimizacije proizvodnega procesa danes bolj kot kdajkoli prej ključni element  uspeha celotne logistične verige in nenazadnje celotnega podjetja. Uvajanje ustreznega sistema sledljivosti lahko zato bistveno pripomore k večji konkurenčnosti in učinkovitosti vseh logističnih procesov, še posebej tistih, ki potekajo v skladiščih.