Gibanju dajemo novo dimenzijo

banner 06

Sledenje vozil in plovil

Telematika je področje, ki v dejavnosti podjetja EMA vnaša nove dimenzije in dodano  vrednost, saj so rešitve s področja telematike v svetovnem merilu tržna niša z nadpovprečno rastjo. Kot temelj sodobne informacijske družbe telematika namreč združuje sodobne informacijske in telekomunikacijske tehnologije za namene sledenja in nadzora  premičnin na daljavo.

To konvergenčno področje, ki je nastalo z združevanjem transportnih sredstev, računalništva in informatike ter brezžičnih komunikacij in satelitskih sistemov za določanje lokacije pripomore k varnejšemu, čistejšemu in bolj učinkovitemu transportu ljudi in blaga, kot tudi vnaša novo paradigmo osebnega življenja ter gospodarske in svetovne povezanosti.

Svoj pečat na področju rešitev sledenja in nadzora premičnin smo v podejtju EMA pustili z lastnim razvojem strojne in programske opreme za daljinsko sledenje in nadzor premičnin ter lansiranjem blagovne znamke BlueTraker, ki združuje telematične rešitve v navtiki.

Na področju daljinskega sledenja in nadzora premičnin smo razvili lastne rešitve za:

  • upravljanje transporta industrijskih odpadkov in nevarnih snovi,
  • upravljanje transporta železniških vagonov,
  • upravljanje težke mehanizacije (gradbenih strojev) in
  • upravljanje s plovili.

sledljivost vozil in provil