Industrija hrane in pijače

Industrija hrane in pijače

Industrijski tiskalniki zadovoljujejo potrebe po tisku na plastenke in steklenice že več kot 30 let širom sveta. S širokim spektrom tiskalnikov, ki delujejo na osnovi različnih tehnologij, so tiskalniki najbolj množično uporabljeni v aplikacijah za tisk na plastenke, steklenice, pločevinke, plastično in papirno embalažo, kartone, folije in jajca.

V prehrambeni industriji imamo opravka s številnimi proizvodi, pri katerih je pomembno, da omogočajo sledjivost izvora in imajo natančno predpisan datum uporabe.

Visoko-kvalitetno označevanje teh izdelkov je zato zelo pomembno tako za proizvajalca, kot tudi za končnega potrošnika. Dejstvo je, da koda ali oznaka na prehrambenem izdelku postaja del celotne kakovosti izdelka samega in je temelj sledljivost izvora izdelka.
Scroll to Top