Stabilnost palet

Je zagotavljanje stabilnosti palet brez vpliva na okolje z znatno nižjimi stroški sploh možno?

Lahko vam pritrdimo. Valco Melton omogoča stabilizacijo izdelkov na paletah med transportom, dejansko brez visokih stroškov krčljive folije in kartonskih vložkov med posameznimi nivoji izdelkov. Ko izdelke pripeljete na želeno lokacijo, ne obremenjujete okolice z odpadno plastiko in kartonom. Uporaba proti drsnega talilnega lepila nanešenega z Valco Melton rešitvijo zagotavlja stabilnost plastenk, kartonskih škatel ali vreč na paletah. Sistem zagotavlja pravilen nanos lepila na točno določena mesta, ne glede na hitrost proizvodne linije. Lahko ga vgradite v novo linijo, ali ga dogradite kasneje.

Uporaba PSA (pressure sensitive adhesive) lepila zagotavlja lepljivost ob večkratni uporabi. Pri uporabi na pakiranih plastenkah (pakiranje po 6 ali 4) lahko iz celotne palete odstranite le del tovora, ostanek pa je še vedno trdno povezan z lepilom, ki je nanešeno na mestu nasedanja plastenk (na mestu pokrovčka plastenke). Pomembo je poudariti, da lepilo ne poškoduje izdelkov.

Za vzorec. Letni količinski prihranek zaščitne embalaže, ki pomeni zmanjšanje obremenitve okolja je:

Na eni paleti je 18 škatel/v enem nivoju, skupaj je 9 nivojev, kar znese 162 škatel/paleto.
V enem letu se transportira 2 milijona škatel, za to potrebujemo 12.345 palet.

Za zaščito ene palete je tako potrebnih: 8 kartonskih vložkov + 0,4 kg krčljive folije.
Pri 12.345 paletah tako potrebujemo v enem letu 98.760 vložkov in 4.938 kg krčljive folije.

V kolikor nadomestimo kartonske vložke in krčljivo folijo z lepilom:
Za zaščito ene palete je tako potrebnih: 23 g lepila (0,04 g/kapljico x 4 kapljice/karton x 18 škatel x 8 nivojev).
Pri 12.345 paletah tako potrebujemo v enem letu 284 kg lepila.

Okvirna ocena ekološkega prihranka:
porabili bomo 284 kg lepila napram 20 tonam kartona in 5 tonam krčljive folije.

Scroll to Top